Sunday, December 6, 2009

Development, Construction, and Destruction

विकाश कि बिनाश

विकाश कि बिनाश


सुन्दर गाउँ


1 प्रतिकृयाहरु:

Anonymous said...

The last one is really very good one!! but others aren't such good as last one... something wrong with them...!!!

Post a Comment

लेखहरुमा कतिपय कमिकमजोरी हरु हुन सक्छन कृपया लेखलाई कसरी अझ सुधार्दै जान सकिन्छ भन्ने बारेमा तपाईंहरुको सुझावको आशा गर्दछौ । कृपया तपाईंको सुझाव तथा गुनाशाहरु तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला अथवा हामिलाई nepalikonepaliaawaz@gmail.comमा mail गर्नुहोला ।

Linking Networks