Monday, December 21, 2009

Some Photos Of Nepal Banda Dec 21

Add caption

Add caption
Add caption
Add caption
Add caption
For More photos please visit Fuel Crisis And Other Problem in NEPAL

1 प्रतिकृयाहरु:

HAWA said...

नागरिक सर्बोच्चता जिन्दाबाद ;)

Post a Comment

लेखहरुमा कतिपय कमिकमजोरी हरु हुन सक्छन कृपया लेखलाई कसरी अझ सुधार्दै जान सकिन्छ भन्ने बारेमा तपाईंहरुको सुझावको आशा गर्दछौ । कृपया तपाईंको सुझाव तथा गुनाशाहरु तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला अथवा हामिलाई nepalikonepaliaawaz@gmail.comमा mail गर्नुहोला ।

Linking Networks